www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

TANCATS DE RÀPIDES FESTA MAJOR DE VILANOVA 2013

 

 

                                           GRUP -  D

                                           Mitja elo català  1842’9

 

 

                              RONDA 1

 

                 1  E. SERRANO    - X. GABARRO   0

                 1  S. AUBACH     - A. SOLÀ      0

                 0  V. RULLÓ      - P. NIETO     1

                 1  A. SALES      - G. VILASARO  0

                    M. BONET      - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 2

 

                 1  P. NIETO      - A. SALES     0

                 1  A. SOLÀ       - V. RULLÓ     0

                 0  X. GABARRO    - S. AUBACH    1

                 1  M. BONET      - E. SERRANO   0

                    G. VILASARO   - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 3

 

                 0  S. AUBACH     - M. BONET     1

                 0  V. RULLÓ      - X. GABARRO   1

                0’5 A. SALES      - A. SOLÀ     0’5

                 0  G. VILASARO   - P. NIETO     1

                    E. SERRANO    - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 4

 

                 1  A. SOLÀ       - G. VILASARO  0

                 0  X. GABARRO    - A. SALES     1

                 1  M. BONET      - V. RULLÓ     0

                 1  E. SERRANO    - S. AUBACH    0

                    P. NIETO      - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 5

 

                 0  V. RULLÓ      - E. SERRANO   1

                 0  A. SALES      - M. BONET     1

                 1  G. VILASARO   - X. GABARRO   0

                 1  P. NIETO      - A. SOLÀ      0

                    S. AUBACH     - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 6

 

                 1  X. GABARRO    - P. NIETO     0

                0’5 M. BONET      - G. VILASARO 0’5

                 0  E. SERRANO    - A. SALES     1

                 1  S. AUBACH     - V. RULLÓ     0

                    A. SOLÀ       - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 7

 

                0’5 A. SALES      - S. AUBACH   0’5

                 0  G. VILASARO   - E. SERRANO   1

                 1  P. NIETO      - M. BONET     0

                 0  A. SOLÀ       - X. GABARRO   1

                    V. RULLÓ      - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 8

 

                 1  M. BONET      - A. SOLÀ      0

                 0  E. SERRANO    - P. NIETO     1

                 0  S. AUBACH     - G. VILASARO  1

                 0  V. RULLÓ      - A. SALES     1

                    X. GABARRO    - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 9

 

                 1  G. VILASARO   - V. RULLÓ     0

                 1  P. NIETO      - S. AUBACH    0

                 0  A. SOLÀ       - E. SERRANO   1

                 0  X. GABARRO    - M. BONET     1

                    A. SALES      - (DESCANSA)

 

 

                     1  2  3  4  5  6  7  8  9     P     C_

 1  M. BONET      -  *  1  1  1  1  =  0  1  1  - 6’5 -  2

 2  E. SERRANO    -  0  *  1  1  0  1  0  1  1  -  5  - 3-4

 3  S. AUBACH     -  0  0  *  1  =  0  0  1  1  - 3’5 - 5-6

 4  V. RULLÓ      -  0  0  0  *  0  0  0  0  0  -  0  -  9

 5  A. SALES      -  0  1  =  1  *  1  0  =  1  -  5  - 3-4

 6  G. VILASARO   -  =  0  1  1  0  *  0  0  1  - 3’5 - 5-6

 7  P. NIETO      -  1  1  1  1  1  1  *  1  0  -  7  -  1

 8  A. SOLÀ       -  0  0  0  1  =  1  0  *  0  - 2’5 -  8

 9  X. GABARRO    -  0  0  0  1  0  0  1  1  *  -  3  -  7