www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

TANCATS DE RÀPIDES FESTA MAJOR DE VILANOVA 2012

 

 

                                           GRUP -  F

                                           Mitja elo català  1699’2

 

 

                              RONDA 1

 

                0’5 S. FONT       - J. M. SANZ   0’5

                 1  R. TARRAGÓ    - D. ROBLES     0

                 1  M. PELEGRI    - P. TEIXIDÓ    0

                 0  X. VALIOS     - G. SOLDEVILA  1

                    P. NIETO      - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 2

 

                 0  P. TEIXIDÓ    - X. VALIOS     1

                 0  D. ROBLES     - M. PELEGRI    1

                 0  J. M. SANZ    - R. TARRAGÓ    1

                 0  P. NIETO      - S. FONT       1

                    G. SOLDEVILA  - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 3

 

                 0  R. TARRAGÓ    - P. NIETO      1

                 1  M. PELEGRI    - J. M. SANZ    0

                 1  X. VALIOS     - D. ROBLES     0

                 1  G. SOLDEVILA  - P. TEIXIDÓ    0

                    S. FONT       - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 4

 

                 0  D. ROBLES     - G. SOLDEVILA  1

                 1  J. M. SANZ    - X. VALIOS     0

                 1  P. NIETO      - M. PELEGRI    0

                 0  S. FONT       - R. TARRAGÓ    1

                    P. TEIXIDÓ    - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 5

 

                 0  M. PELEGRI    - S. FONT       1

                 0  X. VALIOS     - P. NIETO      1

                 0  G. SOLDEVILA  - J. M. SANZ    1

                 0  P. TEIXIDÓ    - D. ROBLES     1

                    R. TARRAGÓ    - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 6

 

                 1  J. M. SANZ    - P. TEIXIDÓ    0

                 1  P. NIETO      - G. SOLDEVILA  0

                 1  S. FONT       - X. VALIOS     0

                 0  R. TARRAGÓ    - M. PELEGRI    1

                    D. ROBLES     - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 7

 

                 0  X. VALIOS     - R. TARRAGÓ    1

                 0  G. SOLDEVILA  - S. FONT       1

                 0  P. TEIXIDÓ    - P. NIETO      1

                 0  D. ROBLES     - J. M. SANZ    1

                    M. PELEGRI    - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 8

 

                 1  P. NIETO      - D. ROBLES     0

                 1  S. FONT       - P. TEIXIDÓ    0

                 1  R. TARRAGÓ    - G. SOLDEVILA  0

                 1  M. PELEGRI    - X. VALIOS     0

                    J. M. SANZ    - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 9

 

                 0  G. SOLDEVILA  - M. PELEGRI    1

                 0  P. TEIXIDÓ    - R. TARRAGÓ    1

                 0  D. ROBLES     - S. FONT       1

                 1  J. M. SANZ    - P. NIETO      0

                    X. VALIOS     - (DESCANSA)

 

 

                     1  2  3  4  5  6  7  8  9     P     C_

 1  P. NIETO      -  *  0  1  1  1  1  1  1  0  -  6  - 2-4

 2  S. FONT       -  1  *  0  1  1  1  1  1  =  - 6’5 -  1

 3  R. TARRAGÓ    -  0  1  *  0  1  1  1  1  1  -  6  - 2-4

 4  M. PELEGRI    -  0  0  1  *  1  1  1  1  1  -  6  - 2-4

 5  X. VALIOS     -  0  0  0  0  *  0  1  1  0  -  2  -  7

 6  G. SOLDEVILA  -  0  0  0  0  1  *  1  1  0  -  3  -  6

 7  P. TEIXIDÓ    -  0  0  0  0  0  0  *  0  0  -  0  -  9

 8  D. ROBLES     -  0  0  0  0  0  0  1  *  0  -  1  -  8

 9  J. M. SANZ    -  1  =  0  0  1  1  1  1  *  - 5’5 -  5