www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

TANCATS DE L’URGELL 2011

 

 

                                           GRUP -  D

                                           Mitja elo català  1855’4

 

 

                        RONDA 1 - 08/04/2011

 

                 0  M. BORRÀS     - S. GRAU       1

                 0  J. PAGÉS      - A. BATLLE     1

                 1  X. FONT       - R. ALFEREZ    0

                 0  M. MARTÍ      - F. J. PAREJA  1

                 0  J. CURIA      - N. ROS        1

 

 

                        RONDA 2 - 15/04/2011

 

                 1  S. GRAU       - N. ROS        0

                 0  F. J. PAREJA  - J. CURIA      1

                 1  R. ALFEREZ    - M. MARTÍ      0

                 0  A. BATLLE     - X. FONT       1

                 1  M. BORRÀS     - J. PAGÉS      0

 

 

                        RONDA 3 - 29/04/2011

 

                 1  J. PAGÉS      - S. GRAU       0

                 1  X. FONT       - M. BORRÀS     0

                 0  M. MARTÍ      - A. BATLLE     1

                 0  J. CURIA      - R. ALFEREZ    1

                 1  N. ROS        - F. J. PAREJA  0

 

 

                        RONDA 4 - 06/05/2011

 

                 0  S. GRAU       - F. J. PAREJA  1

                 0  R. ALFEREZ    - N. ROS        1

                0’5 A. BATLLE     - J. CURIA     0’5

                 1  M. BORRÀS     - M. MARTÍ      0

                 0  J. PAGÉS      - X. FONT       1

 

 

                        RONDA 5 - 13/05/2011

 

                 1  X. FONT       - S. GRAU       0

                 0  M. MARTÍ      - J. PAGÉS      1

                0’5 J. CURIA      - M. BORRÀS    0’5

                 1  N. ROS        - A. BATLLE     0

                 1  F. J. PAREJA  - R. ALFEREZ    0

 

 

                        RONDA 6 - 20/05/2011

 

                 0  S. GRAU       - R. ALFEREZ    1

                 1  A. BATLLE     - F. J. PAREJA  0

                 1  M. BORRÀS     - N. ROS        0

                 0  J. PAGÉS      - J. CURIA      1

                 1  X. FONT       - M. MARTÍ      0

 

 

                        RONDA 7 - 27/05/2011

 

                 1  M. MARTÍ      - S. GRAU       0

                 0  J. CURIA      - X. FONT       1

                0’5 N. ROS        - J. PAGÉS     0’5

                0’5 F. J. PAREJA  - M. BORRÀS    0’5

                 0  R. ALFEREZ    - A. BATLLE     1

 

 

                        RONDA 8 - 03/06/2011

 

                 0  S. GRAU       - A. BATLLE     1

                 0  M. BORRÀS     - R. ALFEREZ    1

                 1  J. PAGÉS      - F. J. PAREJA  0

                 1  X. FONT       - N. ROS        0

                 1  M. MARTÍ      - J. CURIA      0

 

 

                        RONDA 9 - 10/06/2011

 

                0’5 J. CURIA      - S. GRAU      0’5

                 0  N. ROS        - M. MARTÍ      1

                 0  F. J. PAREJA  - X. FONT       1

                 0  R. ALFEREZ    - J. PAGÉS      1

                 0  A. BATLLE     - M. BORRÀS     1

 

 

                     1  2  3  4  5  6  7  8  9 10     P     C_

 1  F. J. PAREJA  -  *  0  =  0  0  1  1  0  0  1  - 3’5 -  8

 2  J. PAGÉS      -  1  *  0  0  =  1  1  0  0  1  - 4’5 -  5

 3  M. BORRÀS     -  =  1  *  =  1  0  0  0  1  1  -  5  -  3

 4  J. CURIA      -  1  1  =  *  0  0  =  0  =  0  - 3’5 -  7

 5  N. ROS        -  1  =  0  1  *  1  0  0  1  0  - 4’5 -  4

 6  R. ALFEREZ    -  0  0  1  1  0  *  1  0  0  1  -  4  -  6

 7  S. GRAU       -  0  0  1  =  1  0  *  0  0  0  - 2’5 - 10

 8  X. FONT       -  1  1  1  1  1  1  1  *  1  1  -  9  -  1

 9  A. BATLLE     -  1  1  0  =  0  1  1  0  *  1  - 5’5 -  2

10  M. MARTÍ      -  0  0  0  1  1  0  1  0  0  *  -  3  -  9