www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

FRANCESC SOLÉ PERA

 

20/04/1963

 

 

      1980 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             JUVENIL DE LLEIDA.