www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En meṃria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

BRU ROMÀ SOLÉ

 

10/10/2011

 

 

CLUB – MOLLERUSSA

 

 

Targeta  Personal  -  FCE