www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memňria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ČRICA RODRÍGUEZ CEBRIÁN

 

--/--/2009

 

 

CLUB – LLEIDA

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE