www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ARIÀ RIART GIRIBET

 

29/11/1998

 

 

CLUB – PONTS

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE