www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

PROVINCIAL INDIVIDUAL ABSOLUT 2008 - GRUP B

 

RANKING INICIAL I RESULTATS

 

                Rondes  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -   P.  -   C.

 

 1 Marcel Bonet         -  -  0  1  =  +  =  0  1  =  -  4’5  -  24

 2 Enric Edo            -  0  1  1  0  -  1  =  1  1  -  5’5  -  13

 3 Marcelo Sànchez      -  0  =  =  1  0  1  1  0  -  -   4   -  37

 4 Zurab Semionovich    -  1  1  0  1  1  1  0  1  =  -  6’5  -   2

 5 Angel Molano         -  =  =  1  1  1  =  1  0  1  -  6’5  -   4

 6 Josep M. Dolader     -  1  0  -  1  1  1  0  0  -  -   4   -  28

 7 David Farré          -  0  0  1  0  -  -  -  -  -  -   1   -  58

 8 Josep Pagés          -  -  0  1  1  1  0  1  1  1  -   6   -  11

 9 Antoni Torres        -  -  1  1  =  0  +  0  =  0  -   4   -  29

10 Jose Berenguer       -  0  1  1  1  0  1  0  1  1  -   6   -   8

11 Jordi J. Poyo        -  0  1  -  1  -  1  1  0  -  -   4   -  35

12 Joan Capdevila       -  0  1  1  =  =  =  =  0  =  -  4’5  -  25

13 Joaquim Escur        -  =  0  1  -  1  0  1  =  0  -   4   -  36

14 Norbert Ros          -  1  0  1  1  =  1  1  1  1  -  7’5  -   1

15 Xavier Paul          -  0  1  1  1  0  =  =  0  -  -   4   -  30

16 Lluís Ruíz           -  1  =  1  0  =  =  =  1  1  -   6   -   9

17 Wilson Cardona       -  1  0  1  1  1  1  1  0  =  -  6’5  -   3

18 Ramon Santesmases    -  1  =  =  0  1  0  1  0  +  -   5   -  19

19 Roiger Clarisó       -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -   0   -  61

20 Marc Borràs          -  1  0  1  0  0  1  0  =  +  -  4’5  -  26

21 Marc Mas             -  1  1  1  0  =  =  1  0  1  -   6   -   6

22 Miquel Pi            -  -  1  1  =  0  1  =  0  0  -   4   -  31

23 Isaac Lampurlanes    -  1  1  =  1  1  0  0  1  0  -  5’5  -  12

24 Elies Martí          -  1  1  1  0  1  0  1  +  0  -   6   -  10

25 Josep Miralles       -  1  1  0  0  1  1  1  1  0  -   6   -   7

26 José M. Orellana     -  1  1  1  1  0  1  0  0  0  -   5   -  15

27 Andreu Voltes        -  1  0  0  1  1  =  1  +  1  -  6’5  -   5

28 Arcadi Solà          -  -  0  =  1  1  =  =  =  1  -   5   -  22

29 Oriol LLovet         -  1  1  0  =  1  0  =  1  0  -   5   -  17

30 Josep Boldú          -  1  1  =  1  -  -  =  1  0  -   5   -  14

31 David Escoda         -  1  =  =  0  1  0  1  1  0  -   5   -  16

32 Ramon Segura         -  1  1  0  0  0  +  0  0  0  -   3   -  44

33 Jordi Puigfel        -  0  1  -  1  +  =  -  =  =  -  4’5  -  23

34 Ramiro Tarroja       -  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -   0   -  62

35 Maria Solà           -  =  1  0  0  0  -  -  -  -  -  1’5  -  57

36 Miquel A. Bell-lloch -  0  1  0  1  1  =  1  0  =  -   5   -  18

37 Canuto Ibáñez        -  1  0  -  1  0  0  1  1  1  -   5   -  20

38 Joan Martí           -  1  =  0  1  0  0  -  -  -  -  2’5  -  52

39 Jordi Borràs         -  1  0  0  1  0  1  0  0  0  -   3   -  43

40 Jordi Tresents       -  1  1  1  1  0  0  0  0  0  -   4   -  27

41 Salvador Serra       -  =  =  0  0  1  1  0  =  0  -  3’5  -  39

42 Oscar Subirà         -  -  1  0  +  0  0  1  1  1  -   5   -  21

43 Manel Martí          -  0  0  1  =  0  0  1  =  +  -   4   -  33

44 Rogel·li LLovera     -  1  0  1  0  0  0  0  0  0  -   2   -  55

45 Jaume Casamitjana    -  0  1  0  0  0  1  =  =  0  -   3   -  42

46 Jaume Bordera        -  -  =  0  =  1  0  -  0  1  -   3   -  47

47 Marc Monge           -  0  1  =  0  -  1  0  1  =  -   4   -  32

48 Joel Solani          -  0  0  1  0  0  1  0  0  1  -   3   -  48

49 Joel Monfà           -  +  0  0  0  1  0  0  =  0  -  2’5  -  53

50 Carles Piqué         -  0  0  0  1  0  -  0  0  -  -   1   -  59

51 Axel Albendea        -  0  -  0  1  1  0  1  0  0  -   3   -  46

52 Pere Aznar           -  -  0  0  +  1  1  0  =  =  -   4   -  34

53 Josep M. Bergé       -  -  0  0  1  1  0  0  0  =  -  2’5  -  54

54 Ramon Bobet          -  -  0  1  0  0  0  +  1  =  -  3’5  -  40

55 Jorgina Borràs       -  0  0  =  =  0  -  1  1  1  -   4   -  38

56 Mariona Clua         -  0  0  0  0  0  1  0  -  -  -   1   -  60

57 Sergi Fabrega        -  0  -  0  0  1  1  =  =  =  -  3’5  -  41

58 Alejandro Ferreiro   -  0  0  1  0  0  0  1  =  =  -   3   -  50

59 Dorin Ivanus         -  0  1  0  -  1  0  +  -  -  -   3   -  45

60 Aleix Martí          -  0  1  0  0  0  1  0  1  0  -   3   -  49

61 LLuís Puigdemasa     -  0  0  1  0  -  0  1  -  +  -   3   -  51

62 Pau Ros              -  1  0  0  0  0  0  0  +  0  -   2   -  56

 

 

Benavent, 6 de desembre del 2008