www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

PROBLEMA  /  PROBLEM  -  0216

 

 

 

JUGUEN LES NEGRES  /  JUEGAN LAS NEGRAS  /  BLACK TO PLAY

 

Solució / Solución / Solution

 

0215  -  0217

 

Altres / Otros / Other

 

Enviar problema e-mail  /  Send problem e-mail

 

bidmonfa@bidmonfa.com