www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

PROBLEMA  /  PROBLEM  -  0206

 

 

 

JUGUEN LES BLANQUES  /  JUEGAN LAS BLANCAS  /  WHITE TO PLAY

 

MAT AMB 2  /  MATE EN 2  /  MATE IN 2

 

Solució / Solución / Solution

 

0205  -  0207

 

Altres / Otros / Other

 

Enviar problema e-mail  /  Send problem e-mail

 

bidmonfa@bidmonfa.com