www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

PROBLEMA  /  PROBLEM  -  0038

 

 

 

JUGUEN LES BLANQUES  /  JUEGAN LAS BLANCAS  /  WHITE TO PLAY

 

Solució / Solución / Solution

 

0037  -  0039

 

Altres / Otros / Other

 

Enviar problema e-mail  /  Send problem e-mail

 

bidmonfa@bidmonfa.com