www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En meṃria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ORIOL PETANAS CODINA

 

01/09/2015

 

 

CLUB – LLEIDA

 

 

Targeta  Personal  -  FCE