www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En meṃria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

GUERAU ORTONEDA BOSCH

 

28/03/2004

 

 

 

Personal  Card  -  FIDE