www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

           

 

     PROVINCIAL INDIVIDUAL ABSOLUT DE LLEIDA 2004

 

         Bellpuig (Urgell)

         10 octubre - 5 desembre

 

                                                                                     

 

         Campió  -  ROMÁN HERNÁNDEZ                                   Sots-Campió  -  RAMON MONFÀ S.

 

         Classificació final

 

       1   Román Hernández          8
       2   Ramon Monfà S.          7’5
       3   Ramon Gabarró            7
       4   Joan M. Piqué            7
           T-103

 

         Resultat 2003

 

         Campió  -  LLUÍS TRESENTS

         Sots-Campió  -  ANDREU CASTANY

 

         Historial campionat