www.bidmonfa.com†††††††††††††††† bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegaciů LLeida††††† /††††† Jugadors††††† /††††Calendari††††† /††††† Problemes††††† /††††† Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

»RIC N“RIA BERTRAN

 

13/09/1999

 

 

 

PersonalCard-FIDE