www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JOAN MANUEL MONNÉ PEREA

 

01/07/1983

 

 

 

Personal  Card  -  FIDE