www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors      /      En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

MANUEL MARTÍN IBÁÑEZ

 

--/--/1944

 

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE