www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors      /      En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

GIRVÉ MARCH CURIÀ

 

--/--/2011

 

 

CLUB – PONTS

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE