www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JERONI LÓPEZ MORATO

 

22/09/1963

 

CLUB – VILANOVA (Vilanova del Segriŕ)

 

 

29/11/2015 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, GRUP-E.   *

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE