www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En meṃria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

SERGI G̉DIA ESCUER

 

--/--/2002

 

 

CLUB – BAIX SEGRE (Mequinensa)

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE