www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En meṃria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

SERGI FLOTATS ARDIACA

 

13/01/1993

 

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com