www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

HÉCTOR FERRAN RODRÍGUEZ

 

20/12/1996

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  PGN

 

Personal  Card  -  FIDE