www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

LLORENÇ DÍAZ TRIBÓ

 

02/07/1988

 

 

CLUB – BALAGUER

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com

 

Targeta  Personal  -  FCE