www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

DANIEL CUGOTA GOMEZ

 

13/10/1967

 

CLUB – VILANOVA (Vilanova del Segrią)

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE