www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

EDUARD COSTA ESTEVE

 

14/01/2004

 

 

Targeta  Personal  -  FCE