www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ORIOL CARDONA LOZANO

 

09/01/1986

 

CLUB – VILABARCA (Vilanova de la Barca)

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE