www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PER EQUIPS 2019

 

 

                                           PRIMERA DIVISIÓ - II

 

                        RONDA 1 - 20/01/2019

 

                 4  C. SABADELL B - MARAGALL       6

                6’5 PEONA I PEÓ   - SITGES        3’5

                6’5 CATALUNYA     - SANT ADRIÀ    3’5

                 4  CASTELLDEFELS - ATENEU COLON   6

                2’5 GRAMENET      - SANT MARTÍ    7’5

 

 

                        RONDA 2 - 27/01/2019

 

                4’5 MARAGALL      - SANT MARTÍ    5’5

                 6  ATENEU COLON  - GRAMENET       4

                4’5 SANT ADRIÀ    - CASTELLDEFELS 5’5

                4’5 SITGES        - CATALUNYA     5’5

                 3  C. SABADELL B - PEONA I PEÓ    7

 

 

                        RONDA 3 - 03/02/2019

 

                 8  PEONA I PEÓ   - MARAGALL       2

                 7  CATALUNYA     - C. SABADELL B  3

                6’5 CASTELLDEFELS - SITGES        3’5

                 8  GRAMENET      - SANT ADRIÀ     2

                4’5 SANT MARTÍ    - ATENEU COLON  5’5

 

 

                        RONDA 4 - 10/02/2019

 

                3’5 MARAGALL      - ATENEU COLON  6’5

                5’5 SANT ADRIÀ    - SANT MARTÍ    4’5

                 3  SITGES        - GRAMENET       7

                4’5 C. SABADELL B - CASTELLDEFELS 5’5

                 5  PEONA I PEÓ   - CATALUNYA      5

 

 

                        RONDA 5 - 17/02/2019

 

                 7  CATALUNYA     - MARAGALL       3

                 5  CASTELLDEFELS - PEONA I PEÓ    5

                6’5 GRAMENET      - C. SABADELL B 3’5

                 8  SANT MARTÍ    - SITGES         2

                 6  ATENEU COLON  - SANT ADRIÀ     4

 

 

                        RONDA 6 - 24/02/2019

 

                 5  MARAGALL      - SANT ADRIÀ     5

                 2  SITGES        - ATENEU COLON   8

                 3  C. SABADELL B - SANT MARTÍ     7

                 5  PEONA I PEÓ   - GRAMENET       5

                 6  CATALUNYA     - CASTELLDEFELS  4

 

 

                        RONDA 7 - 03/03/2019

 

                6’5 CASTELLDEFELS - MARAGALL      3’5

                 5  GRAMENET      - CATALUNYA      5

                5’5 SANT MARTÍ    - PEONA I PEÓ   4’5

                 6  ATENEU COLON  - C. SABADELL B  4

                 3  SANT ADRIÀ    - SITGES         7

 

 

                        RONDA 8 - 10/03/2019

 

                3’5 MARAGALL      - SITGES        6’5

                 7  C. SABADELL B - SANT ADRIÀ     3

                 1  PEONA I PEÓ   - ATENEU COLON   9

                 6  CATALUNYA     - SANT MARTÍ     4

                3’5 CASTELLDEFELS - GRAMENET      6’5

 

 

                        RONDA 9 - 17/03/2019

 

                6’5 GRAMENET      - MARAGALL      3’5

                4’5 SANT MARTÍ    - CASTELLDEFELS 5’5

                 6  ATENEU COLON  - CATALUNYA      4

                2’5 SANT ADRIÀ    - PEONA I PEÓ   7’5

                3’5 SITGES        - C. SABADELL B 6’5

 

 

                     1  2  3  4  5  6  7  8  9 10     P     C_

 1  C. SABADELL B -  *  0  0  0  0  0  0  1  1  0  -  2  -  7

 2  PEONA I PEÓ   -  1  *  =  =  =  0  0  1  1  1  - 5’5 -  5

 3  CATALUNYA     -  1  =  *  1  =  1  0  1  1  1  -  7  -  2

 4  CASTELLDEFELS -  1  =  0  *  0  1  0  1  1  1  - 5’5 -  4

 5  GRAMENET      -  1  =  =  1  *  0  0  1  1  1  -  6  -  3

 6  SANT MARTÍ    -  1  1  0  0  1  *  0  0  1  1  -  5  -  6

 7  ATENEU COLON  -  1  1  1  1  1  1  *  1  1  1  -  9  -  1

 8  SANT ADRIÀ    -  0  0  0  0  0  1  0  *  0  =  - 1’5 -  9

 9  SITGES        -  0  0  0  0  0  0  0  1  *  1  -  2  -  8

10  MARAGALL      -  1  0  0  0  0  0  0  =  0  *  - 1’5 - 10