www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ALEX ALCON LLOSADA

 

12/01/2003

 

Club – G.E.V.A. (Andorra)

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE