www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JAUME ALCAZO CASTELLARNAU

 

11/06/1982

 

 

CLUB – LLEIDA

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE