www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

MARTA VILALTA TORRES

 

03/12/1984

 

 

05/12/1998 – Sots-Campiona – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             FEMENÍ DE LLEIDA.

 

 

Wikipedia  -  Català  /  Español