www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

IDELFONS SERRANO VALIŅO

 

13/01/1989

 

 

Personal  Card  -  FIDE