www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ANTONIO SANZ LLETJOS

 

27/02/1940

 

 

      1986 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, ALTA MUNTANYA, 2ª CATEGORIA.

 

      2004 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, GENT GRAN, ALTA MUNTANYA.

 

 

Personal  Card  -  FIDE