www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

FRANCESC ROCA FREGOLA

 

--/--/---- - --/--/----

 

 

      1973 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.

 

01/05/1974 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.

 

27/04/1975 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.

 

29/04/1979 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.