www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors      /      En memňria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

FERRAN RECHI POZÓN

 

10/01/1967