www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors      /      En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

FRANCISCO PERELLÓ SANS

 

13/03/1942

 

 

 

26/12/1988 – Campió - CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, 3ª CATEGORIA.