www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

FRANCESC NADAL RULLÓ

 

06/11/195725/02/2014

 

 

 

      1973 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             JUVENIL DE LLEIDA.

 

      1981 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, 2ª CATEGORIA.

 

26/12/1985 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, 1ª CATEGORIA.

 

26/12/1986 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, 1ª CATEGORIA.

 

26/04/1987 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, 1ª CATEGORIA.

 

24/04/1988 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.

 

26/12/1988 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS.

 

04/10/1998 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA 25 MINUTS.

 

 

Personal  Card  -  chessbase.com