www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

JORDI MIRÓ SABATÉ

 

25/04/1971

 

 

 

      1991 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, 2ª CATEGORIA.

 

03/12/2000 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, GRUP B.