www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

LLUÍS MASSANA SOLÉ

 

15/10/1969

 

CLUB – ELEFANT (Solsona)

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE