www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JOSEP LEÓN VALERA

 

20/11/1955

 

 

 

      1991 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, 1ª CATEGORIA.

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com