www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

LAUREÀ GIMÉNEZ FIGUERA

 

19/04/1964

 

 

 

      1981 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, 3ª CATEGORIA.

 

02/05/1982 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, 2ª CATEGORIA.

 

20/02/1983 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             JUVENIL DE LLEIDA.