www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

LAUREÀ GIMÉNEZ FIGUERA

 

19/04/1964

 

 

      1981 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, 3ª CATEGORIA.

 

02/05/1982 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, 2ª CATEGORIA.

 

20/02/1983 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             JUVENIL DE LLEIDA.