www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

PROVINCIAL INDIVIDUAL ABSOLUT 2006

 

DIES DE JOC:

15, 22, 29 d’octubre, 5, 12, 19 i 26 de novembre i 3,

17 de desembre de 2006 (La Representació es reserva el

dret de modificar el dia 17 de desembre i canviar-lo

pel dia 10 de desembre. S’informarà amb la deguda ante-

lació).

 

LLOC DE JOC:

Poliesportiu de Linyola.

 

HORA D’INICI:

9:30 del matí.

 

SISTEMA DE JOC:

Suïs a 9 rondes en dos grups.

GRUP A: Jugadors amb ELO superior o igual a 1900

Comptarà a nivell d’avaluació tant per l’Elo Català com

per FIDE.

                  

GRUP B: Jugadors amb ELO inferior o igual a 2000

(Els jugadors amb ELO entre 1900 i 2000 tenen la opció

de triar el grup on volen jugar)

Comptarà a nivell d’avaluació per l’Elo Català.

                  

REGLAMENT:

Federació Catalana d’Escacs i Lleis de la FIDE.

 

INSCRIPCIÓ:

Abans del dia 11 d’octubre a les 20:00 h., al telèfon

649952482 o bé dilluns i dijous de 19:00 a 21:00 al te-

lèfon 973225523. També es podrà fer per correu electrò-

nic a : felleida@tinet.org o bé felleida@hotmail.com

(IMPORTANT abans del dia 13 a les 20 hores.)

 

RITME DE JOC:

El primer control serà de 30 jugades en 1.30h, més 1

hora a finish (caiguda de bandera).

 

PREMIS:

GRUP A: 1r classificat 200 €; 2n classificat 150 €;

3r classificat 100 €

 

GRUP B: 1r classificat 100 €; 2n classificat 50 €;

3r classificat 25 €

(El campió del grup A tindrà el dret d’anar al campio-

nat d’Espanya).

 

SISTEMA DE DESEMPAT:

Se sortejarà el seu ordre finalitzada la última ronda

entre els següents sistemes:

 

Bucholz Brasiler

Bucholz Mitjà

Puntuació Progresiva acumulativa

 

Si persisteix l’empat, s’aplicaran els següents sistemes

de desempat i per aquest ordre: Bucholz total; si es

manté l’empat decidiria el major nombre de victòries i

en cas de mantenir-se la igualat es desempataria per

sorteig.