www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors      /      En meṃria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

CARLES COPONS FERRAGUT

 

14/04/1968

 

 

 

Personal  Card  -  FIDE