www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JOAN BUSQUETS BARÓ

 

12/05/1963

 

 

 

      1993 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL LLEIDA,

             2ª CATEGORIA.