www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

BURGUES

 

--/--/19--

 

 

      1988 – Campiona – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             FEMENI DE LLEIDA.

 

      1989 – Sots-Campiona – CAMPIONAT PROVINCIAL

             INDIVIDUAL FEMENI DE LLEIDA.