www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

RAMON BONET GUIU

 

02/04/1940

 

CLUB – JUNEDA

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE