www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JOAN ANTONI BLANCH GARCIA

 

22/03/1958

 

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com